2016-10-07 09:01 Varumärkesblogg

Det goda företaget - ett starkare varumärke

Svensk Handels hållbarhetsundersökning visar att bland de handlare som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor säger 7 av 10 att det ökar lönsamheten på kort sikt. Hela 8 av 10 anser att lönsamheten ökar på lång sikt.

Konsumenter röstar med plånboken.
Bland konsumenterna svarar 7 av 10 att det är mycket eller ganska viktigt att de företag som de handlar av arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Nästan varannan konsument säger sig ha avstått från ett köp det senaste året eftersom det köpet upplevdes skapa negativ påverkan på samhället.

Allt du gör och säger varje dag året runt bygger varumärket
Du kan inte säga en sak och göra något helt annat. Allt det du och dina medarbetare gör och säger varje dag bygger varumärket. I alla tider har ett företags kännedom, rykte och anseende varit existensberättigande. När du vill bygga ett starkt varumärke behöver du ha koll på precis allt det du och ditt företag gör och säger varje dag året runt, 24 h om dygnet. För det är alla vardagliga struntsaker och vanliga möten som bygger varumärket.

För hundra år sedan räckte det med att du hade något att sälja. Konkurrensen var obefintlig och mediekanaler existerade inte i samma utsträckning som idag. Vi hade en dagstidning och vi kunde trycka budskap på papper. Idag har vi oerhörda möjligheter att nå ut till nya kunder genom sociala media, tv, radio, tidningar, utetavlor mm. Samtidigt blir det bara svårare och svårare att nå ut genom bruset.
Vad har vi då gjort för att sticka ut ur bruset så här långt?
Jo vi har tagit fram företagets unika, rationella styrkor som svarar mot kundens behov.  När det inte räckte för att sticka ut lyfte vi fram känslomässiga aspekter. Emotionella styrkor, som svarar mot kundens behov av gemenskap, kärlek, bekräftelse osv.

Idag räcker det inte för att sticka ut och bli vald före alla andra. Idag behöver du som företagare engagera dig i hållbarhetsfrågor, för kunderna röstar med plånboken.  Kunderna tycker att det är viktigt att de produkter och tjänster de köper är med och bidrar till en bättre värld. Sedan några år tillbaks pratas det mycket om CSR och hållbarhet. Fler och fler företag engagerar sig på något sätt. Frågan är hur du väljer att engagera dig, integrerat eller i ett sidoprojekt.

Framtiden kräver att företagen integrerar hållbarhet i hela affären, från vision till handlingsplan. Det räcker inte med att engagera sig med vänsterhanden för att se bra ut på ytan. Nu gäller det att engagera sig helhjärtat på riktigt.

Vad betyder då hållbarhet och CSR? Jag fick den frågan för några år sedan av Mikael Åhlman på Klimatprotokollet och hans svar var fred på jorden. Hållbarhet och CSR skapar fred på jorden. Människan slåss mot naturen, djuren och andra människor, nu är det dags att skapa fred. Jag tror att det är företagen som slutligen kommer vara de som skapar fred på jorden. Det är företagen som har makten i världen, större makt än religion och politik. När vi dessutom definierar hållbarhet som ekologisk-, social- och ekonomisk utveckling då börjar det hända saker. När företag ser att de kan öka sin lönsamhet tack vare ett integrerat hållbarhetsarbete känns drömmen om fred på jorden mindre orealistisk.

Hur gör man?
Om du och ditt företag vill vara det Goda företaget räcker det inte att göra en green wash, det vill säga snygga upp det yttre och engagera sig ytligt. Kunderna ser rakt igenom det och arbetet får helt motsatt effekt. Du behöver integrera alla delar från produktion och personal till plats, pris och promotion. Vi behöver visa vår vilja att bidra till en bättre värld redan i företagets vision. Visionen, företagsdrömmen, är det första steget till en integrerad hållbarhet. De resterande stegen, att sätta vem vi vänder oss till, vad vi erbjuder och varför de ska välja oss samt våra värderingar blir en enklare match med en kristallklar vision. Kotlers 5P gäller fortfarande i hur du konkurrerar på marknaden, du måste visa hur du integrerar företagets hållbarhetstänk i varje P, produk/tjänst, plats, pris, personal och promotion. För det är i varje P som du möter kunden och kan berätta om varför de ska välja just ditt företag.

Tänk på att det är precis allt det du gör och säger varje dag, året runt, som bygger varumärket.

Presentera ditt företag
Vill du hitta ditt unika säljande budskap, så du står stadigt i presentationen av ditt företag och blir vald före alla andra?

Du sätter dina 5V, roten till ditt varumärke och hisspitchen i on-lineutbildningen Bygg varumärket själv.

Läs mer:
Online-utbildningen Bygg varumärket själv

comments powered by Disqus