2016-10-07 08:00 Varumärkesblogg

Bygg ditt varumärke inifrån. De så viktiga värderingarna

Artikelserie i tidningen Starta & Driva Företag

I del sex av Pia Andersons artikelserie där hon hjälper företagare att bygga sitt varumärke berkriver hon hur viktiga företagets värderingar är. De är ytterligare en anledning till varför ditt företag blir valt.
Text Pia Anderson

Det är företagsledaren som, omedvetet eller medvetet, sätter en företagskultur som medarbetare, partners och leverantörer behöver förhålla sig till. Denna kultur förs sedan via medarbetarna till kunderna. När företagskulturen når kunderna är det skarpt läge, då är det kunden som väljer. Och som vi tagit upp i tidigare artiklar så görs de flesta val känslomässigt. Därför är det viktigt att medvetet välja företagskultur och att medvetet arbeta med den.

Positiva egenskaper blir värderingar
En bra utgångspunkt för att medvetandegöra en företagskultur är att tydliggöra företagets värderingar. När du ska ta fram värderingar är det viktigt att de är sanna och tydliga. Ett företags värderingar ska inte vara fina ord, utan personliga egenskaper så som till exempel generös, enkel, tillitsfull, analytisk, positiv, hjälpsam och omtänksam.
Börja med att skriva ner alla positiva egenskaper du och dina medarbetare har som kan hjälpa er att nå företagets vision. Välj sedan de tre egenskaper som kan göra skillnad för kunden. Tre egenskaper som är sanna i företaget, som existerar på riktigt. Dessa egenskaper blir sedan företagets värderingar och är ytterligare en anledning till varför kunderna kommer att välja ditt företag.

Din kreativa värderingsövning
Ta fram drömkollaget och dina visionstankar se tidigare artiklar i serien på www.piaanderson.se/varumarkesblogg. Titta på ditt drömläge och på dina tankar kring en vision. Vilka positiva egenskaper är det du och dina medarbetare har som kan hjälpa er att nå visionen och drömläget?

Du har en hel lista med positiva egenskaper och nu är det dags att få lyfta fram dem i ljuset. Var inte blyg! Om du har svårt att komma igång med den här uppgiften kan det hjälpa dig att fråga en vän som känner dig och dina positiva egenskaper väl. Detta är en skrytövning och en brainstorming.

Dina positiva egenskaper:
1.
2
3.
4.
5.
6.

Värderingarna utgör många gånger en skillnad till varför kunderna väljer en leverantör före en annan. Och då menar jag inte fina ord som står på företagets hemsida utan de levande värderingarna som genomsyrar människornas agerande i företaget, företagets kultur.

Värderingarna är tonen i all kommunikation
Utifrån den lista du har med alla dina förträffliga egenskaper ska du nu sätta på dig kundhatten igen och tänka dig in i kundens situation i mötet med ditt företag. Vilka egenskaper är det som gör störst skillnad för dig som kund i valet av leverantör? Titta på listan över förträffliga egenskaper och välj de tre som är viktigast för dig som kund. Dessa tre egenskaper utgör nu ditt företags värderingar. Kom ihåg att värderingarna inte är bara är till för finrummet. Värderingarna ska styra allt beteende på företaget. De är ledstången du har att hålla dig i. Du använder värderingarna i rekryterings-, marknadsförings- och säljsammanhang, som ytterligare en anledning till varför kunder och medarbetare ska välja ditt företag.

Välj en känd person som metafor
Ett trick som gör värderingarna mer levande och lättare att komma ihåg är att förkroppsliga egenskaperna. Om ditt företag vore en känd person eller figur, vem skulle det vara då? Det kan vara en person inom musik, konst, teater, film, politik, religion eller en fiktiv person som Tarzan eller Pippi. Det kan vara en författare eller en guru, enbart fantasin sätter gränser. Välj en person som förkroppsligar företagets värderingar. Värderingarna blir då mer levande,  lättare att ta till sig och att komma ihåg. Det är inget du använder i din externa kommunikation! Bara internt för att lättare hålla fast vid värderingarna.

Summering
• Företagets värderingar bottnar i dina positiva personliga egenskaper.
• Värderingarna är ytterligare en anledning till varför kunden ska välja just ditt företag.
• Låna gärna en känd person eller figur som metafor för att lättare komma ihåg företagets värderingar.

Genom dessa sex artiklar har du konmmit en bra bit på väg i byggandet av företagets varumärke. Du har fått jobba med dina 5V: Visionen, Vad erbjuder företaget, Vem vänder ni er till, Varför ska kunderna välja er och Värderingar. Under våren ska vi jobba vidare med 5V och hjälpa dig att formulera din hisspitch, mer om det kommer i nästa nummer.

Presentera ditt företag
Vill du hitta ditt unika säljande budskap, så du står stadigt i presentationen av ditt företag och blir vald före alla andra?

Du sätter dina 5V, roten till ditt varumärke och hisspitchen i on-lineutbildningen Bygg varumärket själv.

Läs mer:
Online-utbildningen Bygg varumärket själv

comments powered by Disqus