2014-10-02 13:28 Varför, Varumärkesblogg

#4V Känslomässiga behov

När du funderar kring dina drömkunders egentliga känslomässiga behov kan Maslows behovstrappa kanske hjälpa dig. En behovshierarki eller behovstrappa är en förklaringsmodell inom psykologin som beskriver hur människor prioriterar sina behov. Trappan innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål och behov blir viktiga för individen.De fem behoven är enligt Maslow (1 är längst ner i trappan och 5 högst upp).

Låtsas att du är din kund ett tag, kliv i deras sko och sätt på dig kundhatten. Tänk dig nu att du står inför att köpa dessa produkter eller tjänster (alltså ditt företags produkter/tjänster). Ställ dig då frågan; vilka är dina känslomässiga behov i köpet? Gå igenom trappsteg för trappsteg och undersök vilka svar du får.

1. Grundläggande behov (ex mat, sömn, kläder, tak över huvudet)
2. Behov av säkerhet och trygghet
3. Behov av kärlek och gemenskap
4. Behov av uppskattning
5. Behov av självförverkligande

Hjälpte övningen dig?

comments powered by Disqus