2014-08-20 07:06 Varför, Varumärkesblogg

#4V Hemliga behov

Funktionsbehov och produktens eller tjänstens duglighet är aldrig oviktig. De är själva grunden till köpet. Att uppfylla funktionsbehoven kallas ibland sanitetsnivå. Sanitetsnivån är den förväntan som kunden har på funktionen och som måste infrias om man som företagare ska ha något existensberättigande på marknaden. Ett städföretag som inte städar rent, byggföretag som fuskar, produkter som får lämnas in på reparation första veckan, har alla en hel del funktioner att åtgärda.

Känslomässiga behov
Känslomässiga behov som kunden har handlar dels om hur de vill bli behandlade i relationen till företaget. Och hur de vill att andra ska uppleva dem. Det kan till exempel vara behov av att få bekräftelse, visa sin grupptillhörighet och ha makt.
Det är svårt att få veta något om dessa hemliga behov i en marknadsundersökning. Många vill inte berätta att de köper vissa produkter för att visa grupptillhörighet. Till exempel val av bil, kläder med mera.

Vilka hemliga känslomässiga behov har dina kunder?

Och om du vänder på det och undersöker dina egna köpbeslut. Vilka hemliga behov har du som kund i olika situationer?

comments powered by Disqus