Den goda varumärkesfrukosten

Syftet med varumärkesfrukosten är att vi företagare ska kunna hjälpa varandra att utvecklas. På varje varumärkesfrukost får du ta del av ett gott exempel med en analys till varför de lyckats. Du kommer att så några egna visionsfrön kopplade till de globala målen, samt dela din erfarenhet och din kunskap med andra intressanta företagsledare.

Välkommen till en god morgon med goda samtal!

Anmälan och mer information om när nästa frukost sker hittar du här