Referenter

Sara Karlsson-Klingberg VD Cajsa´s Kök

I samarbete med Pia har vi lagt visionen för Cajsa´s kök. Vi har jobbat i workshopformat med både ledningsgruppen och alla medarbetare där vi mejslat fram målgruppen och vårt unika säljande budskap. Pias styrka är att få med alla medarbetare genom hennes engagemang och energi. Hon lyfter komplicerade processer till några få enkla steg med hjälp av kreativa övningar, som får kunskapen att landa i det vi gör och säger varje dag.  
Jag rekommenderar henne varmt för hennes smittande engagemang och förmåga att förenkla komplicerade sammanhang till enkla praktiska övningar som alla förstår.

Henrik Persson VD PCG Solutions AB

"Tillväxt – en kulturfråga", några ord från VD Henrik Persson
PCG Solutions AB är ett helägt dotterbolag till Pharma Consulting Group AB (PCG). Företaget PCG grundades 2003 som ett nordiskt CRO av Sverre Bengtsson och Henrik Blombergsson, både med gedigen erfarenhet från kliniska prövningar och CRO-verksamhet. De båda konstaterade snart behovet av ett EDC-system samtidigt som insikten av vad marknaden hade att erbjuda lämnade övrigt att önska. De bestämde sig för att bygga ett eget system. Detta blev grunden till Viedoc.

CRO-affärerna gick bra, fler personer anställdes, PCG vann Di’s Gasellpris, beslut om etablering i Japan, flytt till nytt och större kontor. 2012 omstrukturerades företaget PCG till två separata bolag, ett nordiskt CRO (PCG Clinical Services) och ett mjukvarubolag (PCG Solutions) som levererar Viedoc, bolagets EDC/ePRO lösning för den globala marknaden. 2013 anställde bolaget en extern VD för PCG som helhet och 2014 togs beslutet om etablering i Shanghai samt att driva de två bolagen med varsin VD med fokus på tillväxt inom respektive område. 2015 flyttade PCG Solutions till ett nytt kontor i centrala Uppsala.

I grund och botten är vi ett litet bolag, drivet av operativt aktiva ägare med ett kapabelt produkterbjudande som står sig internationellt.

När du har en bra produkt i grunden är tillväxten till viss del en fråga om förändringsledning. ”Vi har ju nått framgångar med det vi har och vi har ju nått ända hit, men hur kommer vi vidare? Ska vi göra samma, bara lite oftare…eller?”

När tankarna om tillväxt började formas kändes det viktigt att fråga om alla hade samma bild av läget. Var är vi och vart är vi på väg?
Tanken på allt arbete detta potentiellt skulle kunna innebära orsakade ett och annat blodtrycksfall.

De uppenbara frågorna duggade tätt, många ville vara med, en del var tveksamma. ”Så hur gör vi nu då?”

Med modellen 5Vtill5P beaktade vi alla intressedimensioner (ägare, personal, kund) i företaget och vi skapade ett mål att sträva mot, ett erbjudande, en målgrupp och anledningen till varför våra kunder skall välja just vår produkt.

Vi har även lagt mycket tid på att tillsammans hitta en värdegrund för bolaget som alla kan dela. Det innebar mycket jobb men det var det värt. Alla kan värdegrunden. Utantill!

Kulturförändringen handlar alltså om att skaffa sig ett gemensamt ramverk. Vi strävar fortfarande efter en kultur som utvecklas i takt med utmaningarna, ett steg i taget. Vi är övertygade om att det handlar om att i handling leverera utifrån sina löften, att våga nyttja varandras kompetens och kapacitet och att förstå kunden i varje detalj. Men du väljer själv. Tillväxtresan kräver att du kan leda dig själv, varje dag. Det är essensen i kulturfrågan!

Annika Hilborn, direktör Studenthälsan och Campus 1477 (Uppsala Universitet)

"Inom Studenthälsan i Uppsala fanns ett behov av att se över verksamhetsdokumenten, arbeta om vision och verksamhetsidé utifrån de värdeord som finns.
Det var viktigt för oss att involvera alla medarbetare i utvecklingsarbetet. Vi har arbetat fram strategier för varje P (plats, produkt, pris, personal och promotion) och medarbetarna har skapat aktiviteter i syfte att ta oss till målen och visionen. Detta har utmynnad i en verksamhetsplan.
Vi har också tränat på att använda verksamhetsidén, i form av en mingelövning, då vi ska presentera Studenthälsans verksamhet för nya studenter vid universitetsstart.
Genom denna process har vi fått en tydlighet i form av riktning och ram för verksamheten, och ett stort engagemang hos både medarbetare och ledningsgrupp. Vi har stärkt varumärket och blivit bättre på att marknadsföra och kommunicera vårt budskap samt förbättrat verksamhetsledningen."
www.campus1477.se
www.sh.uu.se

Anders Wärefors, vd Bjerking

"Vi samlade ledningsgruppen och alla medarbetare till olika workshops och från dessa utkristalliserades därefter våra värdeord och vår varumärkesplattform, som berättar vad vi erbjuder, till vem och varför kunderna ska välja oss. Arbetssättet var mycket stimulerande och roligt och skapade ett stort engagemang kring ett område som annars lätt uppfattas som flummigt."
www.bjerking.se

Birgitta Toreheim, Uppsala Monitoring Centre en WHO organisation

“Based on our vision, we defined our mission and values. There were many creative exercises to help us develop our knowledge, sort out thoughts and come to positive conclusions in relation to core business (What), audiences (to Whom), purpose (Why) and values. The valueswere used to shape the framework for the management team's work, and involved allemployees in developing the action plan for the year. Pia helped us define direction andstrategy for our operations, with a strong involvement from both co-workers and managers.”
www.who-umc.org

Susanna Eriksson, grundare och vd på Scoopit Media & Communication, grundare av affärsnätverket Wilja

"Pia har hållit i Wiljas affärsutvecklingsprogram för kvinnor med egna företag. Vi var åtta kvinnor, alla med egna företag men i olika branscher, som tillsammans fick ta del av Pias kunskaper och erfarenheter när det gäller att bygga varumärken och framförallt var det bra att vi själva fick tänka till. Det var väldigt givande - många nya idéer och tankar väcktes, och det resulterade i många nya aktiviteter. Programmet var en mycket lyckad satsning och där Pia gjorde ett starkt intryck, och avtryck. Alla borde gå kurs hos Pia för att på bästa sätt ta sin affärsverksamhet vidare."
www.scoopitmedia.se

Maths Ehrenström, seniorkonsult Weedo Management

”Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Pia många gånger. Hennes största tillgång som workshopledare är hennes förmåga att översätta en ganska komplex process till några enkla grundläggande steg. Det gör att varumärkesresan blir mycket lättare att förstå och arbetet blir mer användbart i vardagen. När min egen förståelse ökade fanns det möjligheter att ”gå flera varv till” och fördjupa och förfina arbetet.

I min roll som företagsledare hade jag stor nytta av varumärkesplattformen. Den var grunden i vår affärsutveckling och ledde till att vi kunde utveckla vår kommunikation både internt och externt. Vi kunde paketera våra tjänster på ett enklare och tydligare sätt så att det vart lättare för kunderna att förstå vad vi kunde hjälpa dem med.”
www.weedo.se

Mia Ulin, grundare och ägare av Uppsala Experience och Apostel

”Första gången Pia introducerade mig till modellen 5V till 5P var när hon och jag fick ett gemensamt uppdrag inom offentlig sektor. Jag gillar själv logik och struktur. Att få vara kreativ inom ramar och riktlinjer gör mitt eget arbete som kommunikatör så mycket roligare och enklare, och ger mycket bättre resultat. Pias arbetssätt passade mig direkt. Därför var det också självklart att ge Pia uppdraget att hjälpa mig formulera min affärsplan när jag startade en ny verksamhet, UPPsala Experience, och även när jag några år senare skulle utveckla min konsultverksamhet, Apostel kommunikation. Det spelar ingen roll att de båda verksamheterna är helt olika, Pias modell fungerar på alla former av verksamheter.”
www.apostel.se
www.uppsalaexperience.se

Några till

Lina Börjesson formgivare och grundare av Svensk Tradition. Ulrika Ljungman chef för KTH Näringslivssamverkan. Pontus Brolin leder Nätverket Las Vegas. Anna Gulliksen leder Gulliksen Consulting. Nina Damber vd för Ninwise. Ewa Ahlin på Ewa Ahlin Photography.

Småföretagarnas favorit 2014

Verkligen roligt och lite av en överraskning. Hösten 2014 blev jag vald till Småföretagarnas favorit i Uppsala. Ett pris som delas ut av organisationen Mitt Företag.