2018 03 21

Hitta er SSP (Sustainable Selling Point) och kunden blir era bästa säljare

På en marknad där alla vill ha uppmärksamhet krävs en unik profil för att sticka ut och att attrahera kunder, samarbetspartners och medarbetare. I sin nya bok Bygg det goda varumärket visar Pia Anderson hur du bygger en medveten profil som är laddad med ett äkta samhällsengagemang. Ett engagemang som genomsyrar hela organisationen, inifrån och ut.

– Precis allt det vi och våra medarbetare gör och säger 24 timmar per dygn, 365 dagar per år, bygger varumärket. Och när det är på det viset kan vi bara förhålla oss till det på två olika sätt. Antingen bygger vi varumärket medvetet i samtliga kontaktytor med kund eller så låter vi det ske omedvetet, för det sker vare sig man vill eller inte i varje möte med kund, säger Pia Anderson.
Boken är en inspirationskälla och konkret guide till hur företag steg för steg kan bygga inte bara sitt varumärke utan sitt goda varumärke. Förr handlade det om att hitta sin Unique Selling Point, sin USP. Idag ser verkligheten annorlunda ut, människor röstar nämligen med hjärtat och väljer de företag som bryr sig på riktigt. Det gäller därför att hitta sin SSP (Sustainable Selling Point), och inte bara låta de vara vackra ord utan låta löftet genomsyra hela företagets affärsmodell.
– Ett starkt och positivt laddat varumärke har blivit en allt mer avgörande konkurrensfaktor. Och då räcker det inte med kampanjer i form av att ”vi skänker en krona av varje köp till Välgörenhetsorganisation X”. Hållbar varumärkesutveckling måste starta i visionen och visa hur de med sin kärnverksamhet tar ansvar och bidrar till en bättre värld.
I modellen 5Vtill5P visar Pia Anderson hur företag i tio steg kan arbeta med varumärkes- och affärsutveckling, hållbarhet och digitalisering, i en och samma process. I boken varvas genomgående fakta och exempel med konkreta övningar och tips.
Pia Anderson har 25 års bred erfarenhet av affärsutveckling som bygger varumärket. Efter många år på olika reklambyråer och som processledare i att bygga varumärket inifrån, ur ett HR-perspektiv, driver hon sedan några år tillbaka egen verksamhet som hjälper kunder att bygga det goda varumärket. Pia är också en flitigt anlitad föreläsare, processledare och utbildare. Hon har tidigare skrivit boken Bygg ditt varumärke själv.

Kontakta gärna Pia Anderson 0708 830792

Boken utkommer 21 mars 2018 och ni hittar mer information på www.5Vtill5P.se

20151118
En tillväxtresa. En riktning framåt.

Att vara ett tillväxtföretag som dessutom etablerar sig globalt ställer nya krav på såväl styrelse, som ägare och anställda. Att vara överens om en vart man är på väg är en förutsättning. Tillväxt innebär förändring. Ett gemensamt ramverk har varit en viktig framgångsfaktor för det kliniska prövningsföretaget Pharma Consulting Group.

PCG Solutions AB är ett helägt dotterbolag till Pharma Consulting Group AB, PCG.
Det är ett nordiskt CRO, grundat 2003 av Sverre Bengtsson och Henrik Blombergsson, båda med gedigen erfarenhet från kliniska prövningar och CRO-verksamhet. Företaget har vuxit kraftigt på senare år och har kunder i flera europeiska länder, i USA, samt i Japan och sen drygt ett år tillbaks satsar man även i Kina. Huvudkontoret finns kvar i Uppsala, men det finns också lokalkontor i Tokyo och Shanghai. I takt med att branschen, de regulatoriska kraven och kunderna mognar behöver också bolaget ändras i motsvarande takt.

– Tillväxt är ofta en utmaning i att förstå vad i gårdagens framgång vi bör hålla fast i och vad som ska förändras för att nå ännu bättre genomslag i marknaden, säger Henrik Persson, som klev på som extern vd för PCG Solutions, år 2014.

Två år innan hade företaget omstrukturerades till två separata bolag, ett nordiskt CRO (PCG Clinical Services) och ett mjukvarubolag (PCG Solutions) som levererar Viedoc, bolagets EDC/ePRO lösning för den globala marknaden. I slutet av 2013 lanserade PCG Solutions en helt ny generation av Viedoc och har sedan dess har intresset för produkten vuxit kraftigt.

– I grund och botten är vi ett litet bolag, drivet av operativt aktiva ägare med ett kapabelt produkterbjudande som står sig internationellt. När du har en bra produkt i grunden är tillväxten till viss del en fråga om förändringsledning. Vi har ju nått framgångar med det vi har och vi har ju nått ända hit, men hur kommer vi vidare? Ska vi göra samma, bara lite oftare? Belönar vi rätt beteende? säger Henrik Persson.

Han säger att kulturen kan vara stark och det gäller att få kulturen att utvecklas i takt med utmaningarna. Kulturförändringen handlar om att skaffa sig ett gemensamt ramverk. När tankarna om tillväxt började formas var det viktigt att stämma av om alla hade samma bild av läget – var är vi och vart ska vi? Ett stort arbete med att lägga grunden för riktningen inleddes. Ett gemensamt arbete där ägarna tog fram visionen, en riktning att sträva mot. Ledningsgruppen med medarbetare tog fram ett erbjudande, en målgrupp och anledningen till att kunderna ska välja just deras produkt. Till sin hjälp hade de då Pia Andersson, varumärkeskatalysator, och som har en egen modell för hur företag ska bli framgångsrika.

– Jag har verktygen som hjälper företag framåt och i synnerhet ägar ledda bolag där man växlar över till en extern vd. För att implementera förändringar krävs en blandning av strategiarbete och egna idéer. Alla måste vara överens och då gäller det att man verkligen pratat genom dem. Att bygga sitt varumärke handlar inte enbart om marknadsföring, utan det är allt ett företag säger och gör varje dag, menar Pia Anderson, som hjälpt många bolag med deras grundläggande värderings- och visionsarbete och har utarbetat en egen modell 5Vtill5P som visats sig vara extra värdefullt just i förändringsarbete.

– Vi la mycket tid på att tillsammans hitta en värdegrund för bolaget som alla kan dela. Det innebar mycket jobb, men det var det värt. Idag använder vi värdegrunden för att utmana oss själva, berättar Henrik Persson.

Han tror också att det var värdefullt att de tillsammans arbetade med planen. Nu har de en gemensam bild och plan mot vilken de kan mäta insatserna. Eftersom de själva bestämt vad som gäller kan de återkoppla beteenden eller ändra beslut som inte aktivt tar dem mot målet.

– Vi strävar fortfarande efter en kultur som utvecklas i takt med utmaningarna, ett steg i taget. Vi är övertygade om att det handlar om att i handling leverera utifrån sina löften, att våga nyttja varandras kompetens och kapacitet och att förstå kunden i varje detalj. Men du väljer själv. Tillväxtresan kräver att du kan leda dig själv, varje dag. Det är essensen i kulturfrågan. Resten är vanligt jobb och det vet vi hur det går till, menar Henrik Persson.

Viedoc i siffror världen över:
• Kunder i 60 länder
• 220000 patienter
• 9500 sites (sjukhus)
• Produkten översatt till 14 språk

Vinnare av Di’s Gasellpris
http://solutions.pharmaconsultinggroup.com/about-us/

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Persson, vd PCG Solutions
henrik.persson@pharmaconsultinggroup.com
mobil: 070-438 26 87

Henrik Blombergsson, ägare och tidigare vd PCG Solutions
henrik@blombergsson.se
mobil: 070-936 08 14

Pia Anderson, varumärkesexpert, föreläsare och författare med modellen 5Vtill5P,
(www.pianderson.se)
pia@piaanderson.se
mobil: 070- 883 07 92