Föreläsare, författare och processledare

Allt du gör och säger – varje dag, året runt – bygger varumärket.
Allt det du och dina medarbetare gör och säger – 365 dagar om året, 24 h per dygn – bygger varumärket. När det är på det viset kan du bara förhålla dig till det på två sätt. Antingen bygger du varumärket medvetet eller så låter du det ske omedvetet. Vad väljer du i en global, transparent och hållbar värld?

Jag har 25 års bred erfarenhet av affärsutveckling som bygger varumärket. Efter många år på olika reklambyråer och som processledare i att bygga varumärket inifrån, ur ett HR-perspektiv, driver jag sedan några år tillbaka företaget 5Vtill5P som hjälper kunder att bygga det goda varumärket. Jag är också en flitigt anlitad föreläsare, processledare och utbildare. Jag har tidigare skrivit boken Bygg ditt varumärke själv.

Delad kunskap är trippel kunskap.
För mig är det viktigt att hålla det som är komplext enkelt och roligt, att vi har full tillit till oss själva, till andra och till framtiden.