5Vtill5P - Affärsplan och varumärkesplattform bygger varumärket 360°

Varför uppfinna hjulet fem gånger när du kan lägga roten till din affärsplan som bygger varumärket. Varumärkesplattformen belyser hela din verktygslåda som bygger varumärket. Den svarar på vad all din Promotion (marknadsföring och försäljning) ska kännetecknas av, vad Platsen ska kännetecknas av. Och vad Priset-, Produkterna- och Personerna ska kännetecknas av i mötet med kund. När du bygger ditt varumärke utifrån grenverket 5P bygger du det 360°. Ditt utryck blir mer konsekvent och varje gren stöttar den andra grenen i syfte att göra kunden överraskat nöjd. Roten till din affärsplan, eller om du hellre vill kalla det varumärkesplattform, består av din Vision, din affärsidé (Vad är det du erbjuder, till Vem och Varför ska de välja dig) och dina Värderingar. 5V är roten till din affärsplan som bygger varumärket, du får gärna kalla det varumärkesplattform om du vill.

Bygger du varumärket medvetet eller omedvetet

Allt det du gör och säger - varje dag - året runt - bygger varumärket. Och då kan du välja om du vill göra det  medvetet eller om det får ske omedvetet. Vad väljer du?

Bygg ditt varumärke medvetet genom affärsplanen som bygger varumärket. Din varumärkesplattform som bygger varumärket 360° genom att belysa vikten av vad all marknadsföring/försäljning ska kännetecknas av, samt vad platsen-, produkten/tjänsten-, priset och personerna ska kännetecknas av för att göra dina kunder till dina bästa säljare.

Dina kunder är dina bästa säljare

Jag definierar ett starkt varumärke som ett företag, oavsett storlek, som har ett gott rykte och anseende på marknaden. Ett så pass gott rykte att kunderna har blivit deras bästa säljare. Det krävs en hel del för att kunderna ska börja sälja ditt företags produkter och tjänster åt dig. Det krävs inte bara att kunderna är nöjda, de behöver vara överraskat nöjda. Kan du komma ihåg någon gång då du har blivit överraskat nöjd?

Så här säger Anders Wärefors, vd Bjerking

"Vi samlade ledningsgruppen och alla medarbetare till olika workshops och från dessa utkristalliserades därefter våra värdeord och vår varumärkesplattform, som berättar vad vi erbjuder, till vem och varför kunderna ska välja oss. Arbetssättet var mycket stimulerande och roligt och skapade ett stort engagemang kring ett område som annars lätt uppfattas som flummigt."
www.bjerking.se

Alla ska få möjligheten att bygga varumärket medvetet

Modellen 5Vtill5P hjälper dig att hitta din Vision, affärsidé (Vad, till Vem och Varför) samt dina Värderingar. 5V är roten till ditt varumärke och affärsplan. Med verktygslådan 5P sätter du dina strategier för att göra kunden överraskat nöjd. När du samordnar all affärsutveckling genom modellen 5Vtill5P bygger du varumärket 360°.
5P står för: Promotion (alla marknadsföring och försäljning), Personerna, Priset, Produkterna/tjänsterna-och Platsen. Vet du vad ditt företags 5P ska kännetecknas av för att dina kunder ska bli överraskat nöjda och du ska nå din vision med företaget.

Du kommer att:
• stå stadigt och bottna i presentationen av ditt företag.
• få mer lust och kraft varje dag för att nå din vision.
• bli mer framgångsrik som säljare, marknadsförare och företagare.

Bygg ditt varumärke själv. Ingen annan kan göra det åt dig.

I dina egna idéer och slutsatser finns en lust och kraft som gör skillnad när du vill nå visionen. Motorn (affärsidén) blir starkare och bränslet (lusten att nå visionen) mer effektiv.
Genomförandet är A och O för en framgångsrik företagare. För att lyckas med ditt företag är det människor som ska beröras, både kunder och medarbetare. Och allt startar hos dig, för engagemang smittar. När du presenterar ditt företag, behöver du stå stadigt och vara full av energi. Med 5V:s kraftiga rötter är du väl förankrad i dig själv.

Är ditt företag ett träd i skogen eller ett Bonsaiträd

En Bonsai (盆栽) är ett sorts miniatyrträd som odlas i kruka och kommer ursprungligen från Kina, men har utvecklats mest i Japan. En Bonsai brukar ofta ses som ett levande konstverk.
Ett Bonsaiträd formas precis som ett varumärke av odlaren. Hur lång tid det tar innan man kan kalla det för en Bonsai är helt beroende på det material man utgår från. De stora Bonsaikonstnärerna gör oftast som alla andra stora konstnärer, de bryter reglerna och formar sina träd efter eget estetiskt sinne och kan se trädets inneboende potential. Tillväxten styrs av rötterna. Procentuellt sett måste lika stor del av kronan som rötterna beskäras vid samma tillfälle. Alla Bonsaier måste vattnas och vårdas omsorgsfullt.