5Vtill5P - Affärsplanen som bygger varumärket 360°

Du kan mycket mer än du tror, du behöver bara någon som ställer rätt frågor till dig. Någon som hjälper dig att sortera din kunskap och erfarenhet. Och det är precis vad 5Vtill5P gör åt dig. Läs mer om modellen 5Vtill5P

En affärsplan som sitter i kroppen är ingen hyllvärmare

Jag är övertygad om att vi alla helst gör det vi har lust med och vi värjer oss från allt som känns krångligt och tråkigt. Även fast vi inte alltid erkänner det. Att göra en teoretiskt korrekt affärs-, marknadsplan eller varumärkesplattform, blir ofta så omfattande att man tappar lusten och därmed kraften i genomförandet. Den hamnar lätt i bokhyllan och samlar damm istället för att ge dig den kraft och lust du behöver för att utveckla företaget. Det gäller att engagera alla, förenkla och ha roligt. På det viset får man även tag på alla sin kunskap och erfarenhet både från sin vänstra och sin högra hjärnhalva.

Därför har jag utvecklat modellen 5V till 5P som lägger grunden till all affärsutveckling som bygger varumärket. Affärsplanen som bygger varumärket 360°.

Uppfinn hjulet en gång inte fem

Varför uppfinna affärsidén för varje enskild utvecklingsprocess gång på gång, när de alla har en sak gemensamt. All utveckling startar nämligen med en vilja att nå visionen med motorn: vad är det vi erbjuder, till vem och varför ska de välja vårt företag samt värderingarna . Svaren på dessa frågor är roten och den gemensamma grunden till all affärsutveckling som bygger varumärket. Vill du bygga ett starkt varumärke behöver samtliga utvecklingsprocesser utgå från samma rot, 5V.

Så här säger Annika Hilborn, direktör Studenthälsan och Campus 1477 (Uppsala Universitet)

"Inom Studenthälsan i Uppsala fanns ett behov av att se över verksamhetsdokumenten, arbeta om vision och verksamhetsidé utifrån de värdeord som finns.
Det var viktigt för oss att involvera alla medarbetare i utvecklingsarbetet. Vi har arbetat fram strategier för varje P (plats, produkt, pris, personal och promotion) och medarbetarna har skapat aktiviteter i syfte att ta oss till målen och visionen. Detta har utmynnad i en verksamhetsplan.
Vi har också tränat på att använda verksamhetsidén, i form av en mingelövning, då vi ska presentera Studenthälsans verksamhet för nya studenter vid universitetsstart.
Genom denna process har vi fått en tydlighet i form av riktning och ram för verksamheten, och ett stort engagemang hos både medarbetare och ledningsgrupp. Vi har stärkt varumärket och blivit bättre på att marknadsföra och kommunicera vårt budskap samt förbättrat verksamhetsledningen."
www.campus1477.se
www.sh.uu.se